انتخاب تعاونی شماره یک ایران پیما بعنوان تعاونی برتر

انتخاب تعاونی شماره یک ایران پیما بعنوان تعاونی برتر

انتخاب تعاونی مسافربری شماره یک ایران پیما بزرگترین شبکه سیر کشور به عنوان تعاونی برتر  برای هفتمین سال متوالی افتخاری دیگر برای مجموعه عظیم #تعاونی_شماره_یک_ایران_پیما خواهد بود تبریک به مدیریت و هیئت مدیره ، مالکان ، کارمندان ،تمامی نمایندگان و رانندگان محترم تعاونی برتر حمل و نقل بین شهری

نظرات