استرداد بلیط

برای استرداد بلیت لطفا شماره همراه و شماره خرید را بدقت وارد نمایید.

- تا یک ساعت بعد از خرید و (مشروط به اینکه دوساعت قبل از حرکت نباشد ) بدون خسارت
- تا یک ساعت مانده به حرکت با کسر 10%
- کمتراز یک ساعت مانده به حرکت با کسر 50%

نشانی

تهران - خیابان فردوسی - نبش خیابان کوشک


کمک رسانی


در ارتباط باشید

02166707432 شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰