معرفی شرکت

       شرکت ایران پیما     

بانام کامل شرکت تعاونی شماره یک ایران پیما ازقدیمی ترین ومعروف ترین

شرکت های مسافربری درایران است

 امروزه این شرکت ازقدیمی ترین ومعتبرترین شرکت های حال حاضردرایران می باشد

ازابتدای فعالیت خود ازبهترین اتوبوس های روزاروپا درسیستم حمل ونقل خوداستفاده کرده است

ایران پیما به رانندگان مطمئن ومجرب سیستم حمل ونقل به روز ومهماندارای خوش اخلاق شناخته شده که دراین عرصه ماندگاربوده است  

Image